Ein Gwasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaethau generig i’r rheini ag anghenion oherwydd eiddilwch yn ogystal â gwasanaethau arbenigol i’r rheini ag anghenion mwy cymhleth.

Gofal Personol

Mae ein gwasanaeth gofal personol yn gallu eich helpu gyda’ch gweithgareddau pob dydd, ble fyddech fel arfer yn ei gwneud yn annibynol, ond yn methu nawr o ganlyniad I salwch, anabledd neu heneiddio.

Gofal CwmnÏaeth

Mae’r cysur rydym yn cael yn ein cartref yn unigrwy. Y cartref yw’r lleoliad ble rydym yn fwyaf hapus a chyfforddus. Ond, wrth i aelodau’r teulu symud i ffwrdd falle rydych yn gweld nad yw’r cartref fel yr oedd. Os ydych angen cwmni dyma ble mae ein tîm ni yn Gofalus yn ddigon parod i ddarparu help llaw i chi pan rydych ein hangen.

Diffygion Dysgu

Yng Ngofalus, I ni am I’r bobl rydym yn gweithio gydag I fyw eu bywydau fel y dymunant ac I sylweddoli eu potensial, ere u hanabledd neu nam. Ni does angen I chi fyw bywyd yn wahanol achos bod angen help ychwanegol arnoch. I ni yng Ngofalus am gwneud bywyd yn rhwyddach, gan roi cefnogaeth I chi I wneud y tasgau anghenrheidiol pob dydd, fel eich bod yn gallu cannolbwyntio ar yr hyn sydd yn bwysig I chi.

Staff Arbenigol

I ni yn Ngofalus yn cymrud gofal I ddewis a datblygi ein tîm. Rydym yn anelu I gyflogi’r bobl gorau a chael tîm sydd yn anelu I gyflwyno’r safon uchaf a darparu’r gofal a gwasanaeth gorau.
 • Gofalus

 • Cyfarfod Â’r Tîm

 • Arolygiaeth Gofal Cymru

 • Malcolm_&_Sue

  Gofal Cartref gyda gwahaniaeth

  I ni yng Ngofalus yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn ceisio darparu’r safon orau o ofal a chymorth sy’n bosibl; beth bynag yw lefel o ddibyniaeth yr unigolyn. Ein prif nod yw helpu’r bobl y rydym yn gofalu ar ôl I aros yn eu tai am yr hyd a dymunant gyda pharch, urddas, annibyniaeth a rheolaeth dros eu bywydau nhw eu hun.

  Mae gan Gogledd Sir Benfro nifer helaeth o gymunedau bach gwledig Cymraeg, ag yng Ngofalus rydym y lwcis iawn i gael canran mawr o'n staff sy'n gallu siarad y ddwy iaeth Cymraeg a Saesneg yn rhugl.

 • Malcolm Jones

  Cyfarwyddwr a Rheolwr y Cwmni

  Malcolm_Jones__Company_Director_Manager_Responsible_Individual

  Suzanne Jones

  Cyfarwyddwr Cwmni

  Suzanne Jones__Company Director

  Louise Evans

  Rheolwr Swyddfa

  Louise_Evans_Office_Manager

  Eirlys Williams

  Cynorthwyydd Gweinyddol

  Eirlys_Williams_Administrative_Assistant
 • careinspectoratewales

  Gwasanaeth cymorth cartref

  Dyddiad cofrestru: 16 Ebrill 2019
  Awdurdod lleol: Sir Benfro
  Unigolyn cyfrifol: Malcolm Jones

  "Rydym fel Cwmni yn sicrhau fod ein tîm wedi eu dewis a’u dethol yn ofalus. Ymgeisiwn gyflogi y pobl gorau ar gyfer ein cwmni er mwyn anelu i ddarparu a chyflwyno’r gwasanaeth gorau bosib o’r safon uchaf."

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch ein cyrraedd gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt a byddwn yn ymdrechu i ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Os byddai’n well gennych ein ffonio, ein rhif yw 01239 832852. Edrychwn ymlaen at glywed gennych .

Y newyddion diweddaraf

Cliciwch yma i weld ein newyddion a’n diweddariadau diweddaraf.

RYDYM YN GOFAL

Gofal Personol

Mae ein gwasanaeth personol yn gallu eich helpu gyda’ch gweithgareddau pob dydd, ble fyddech fel arfer yn ei wneud yn annibynol, ond methu nawr o ganlyniad i salwch, anabledd neu heneiddio.

Gofal Cwmniaeth

Mae’r cysur rydym yn cael yn ein cartref yn unigryw. Y cartref yw’r lle ble rydym yn fwyaf hapus a chyfforddus. Ond, mae na amser pan mae aelodau or teulu ddim ogwmpas i rhoi help llaw i chi pan rydych ei hangen. Mae ein gwasanaeth cwmniaeth yn rhoi cymorth sydd angen arnoch i fyw yn annibynol ac yn darparu’r cymorth ar adegau sy’n siwtio chi. Mae ein gofalwyr yn darparu cwmni a sgwrsio gyda chi yngyd a cymorth gydar gwaith ty a gweithgareddau cymdeithasol.