Cyfarfod â’r Tîm

Malcolm Jones

Cyfarwyddwr Cwmni, Rheolwr & Unigolyn Cyfrifol

Malcolm_Jones__Company_Director_Manager_Responsible_Individual

Suzanne Jones

Cyfarwyddwr Cwmni

Suzanne Jones__Company Director

Louise Evans

Rheolwr Swyddfa

Louise_Evans_Office_Manager

Eirlys Williams

Cynorthwyydd Gweinyddol

Eirlys_Williams_Administrative_Assistant

Ffion Smart

Uwch Weithiwr Gofal

Ffion Smart

James Baldwin

Uwch Weithiwr Gofal/Dirprwy Rheolwr

James_Baldwin_Senior_Care_Worker

Lee-Anne Thomas

Uwch Weithiwr Gofal

Lee-Anne_Thomas__Care_Worker

Angela Higgins

Gweithiwr Gofal

Angela Higgins

Celyn Davies

Gweithiwr Gofal

Celyn Davies

Charlette Smoothy

Gweithiwr Gofal

Charlette_Richards__Care_Worker

Emma Phillips

Gweithiwr Gofal

Emma Phillips

Gemma Mathias

Gweithiwr Gofal

Gemma Mathias

Laura Pocock

Gweithiwr Gofal

Laura Pocock

Lynn Reynolds

Gweithiwr Gofal

Lynn_Reynolds__Care_Worker

Mandy Davies

Gweithiwr Gofal

Mandy_Davies__Care_Worker

Roxanne Shaw

Gweithiwr Gofal

Roxanne_Shaw__Care_Worker

Samantha Grimes

Gweithiwr Gofal

Sam Grimes ID Pic